Proiect URIAŞ pe fonduri europene va viza şi Huedinul!

articol publicat în martie 21, 2020

În an centenar, unul dintre proiectele susţinute constant de consilierii judeţeni social-democraţi ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” a intrat în linie dreaptă.

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020 are drept obiectiv continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în vederea îndeplinirii cerințelor Acquis-ului de Mediu al Uniunii Europene prin promovarea investițiilor în domeniul apei și apei uzate.

Investițiile se vor realiza în 174 localități, din care 76 localități (34 UAT) în județul Cluj și 98 localități (42 UAT) in județul Sălaj. Toate UAT-urile în care s-au prevăzut investiții sunt membre ale Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa (ADI). Valoarea investiției este de 355.636.401 euro fără TVA (din care eligibil 351.988.720 euro). Durata de implementare a proiectului este 65 de luni (la care se adaugă PND de 36 luni)” arată consilierii judeţeni social-democraţi din Cluj, aceştia susţinând constant proiectul.

Dintre obiectivele proiectului:

Îmbunătățirea calității apei: Extinderea alimentării cu apă din surse cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localitǎṭi cu peste 50 de locuitori din judeṭele Cluj şi Sǎlaj prin realizarea de aducțiuni și extinderea rețelelor existente; reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă existente (rețele, rezervoare, stații de pompare) în vederea asigurării siguranței în exploatare, reducerii pierderilor și asigurării capacității necesare creșterii gradului de conectare al populației; modernizarea Stației de Tratare a Apei Gilău și reabilitarea Sursei Florești din județul Cluj în vederea asigurării apei potabile de calitate și optimizarea funcționării stației în contextul extinderii sistemului de alimentare cu apă.

 Îmbunătățirea calității apei: Extinderea rețelei de colectare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj; Reabilitarea infrastructurii de colectare a apei uzate (rețele, stații de pompare apă uzată) în vederea reducerii riscului de poluare și asigurării sănătății populației; Construirea/Modernizarea/Extinderea a 4 stații de epurare a apei uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e din județele Cluj și Sălaj; Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare a apelor uzate prin realizarea unei instalații de uscare și valorificare a nămolului și a facilităților conexe.

Investițiile propuse:

INVESTIȚII ÎN SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ: Reabilitarea/modernizarea și optimizarea parametrilor de tratare a STAP Gilău, realizare aducțiune nouă (317,354 km), realizare rețele de distribuție (1.089,992 km), reabilitare aducțiuni/ rețele de transport (21,061 km), reabilitare rețele de distribuție (120,415 km), rezervoare de înmagazinare noi (78 buc), rezervoare reabilitate (21 buc), stații de clorinare noi (67 buc), stații de pompare noi (72 buc), stații de pompare reabilitate (3).

Defalcarea celor două sisteme de alimentare cu apă este prezentată mai jos. SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ: Investiții Sistemul Zonal (SZ) Cluj – reabilitarea/modernizarea și optimizarea parametrilor de tratare a STAP Gilău, reabilitarea sursei subterane Florești, realizare aducțiune nouă (317,354 km), realizare rețele de distribuție (1.061,671 km), reabilitare aducțiuni/ rețele de transport (18,514 km), reabilitare rețele de distribuție (114,775 km), rezervoare de înmagazinare noi (76 buc), rezervoare reabilitate (18 buc), stații de clorinare noi (66 buc), stații de pompare noi (71 buc;), stații de pompare reabilitate (3).

Investiții Sistemul Zonal (SZ) Huedin: realizare rețele de distribuție (28,321 km), reabilitare aducțiuni/ rețele de transport (2,547 km), reabilitare rețele de distribuție (5,640 km), rezervoare de înmagazinare noi (2 buc), rezervoare reabilitate (3 buc), stații de clorinare noi (1 buc), stații de pompare noi (1 buc).

Investiţii în aglomerarea Huedin (doar Huedin şi zona limitrofă): Extinderea rețelei de colectare a apei uzate (8,867 km rețea canal și 0,461 km refulare), reabilitarea rețelei de colectare a apei uzate (1,308 km), stații de pompare apă uzată noi (4 buc), realizare treaptă terțiară la SEAU Huedin care deservește o aglomerare cu peste 10.000 p.e.

 174 vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *