Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Locuri de muncă în Zlatna, Baia de Arieș și Cîmpeni

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de arhitect – şef al oraşului Zlatna, judeţul Alba.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 aprilie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Primăria Orașului Zlatna, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional principal ID 176230, din cadrul Biroului Dezvoltare Investiții Unitate Implementare Proiecte și Achiziții Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea: construcții civile, industriale și agricole; construcții și fortificații; amenajări și construcții hidrotehnice sau inginerie civilă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Zlatna din Zlatna, Piața Unirii, nr. 1A, Județul Alba, telefon 0258/856.337; e-mail pr_zlatna@primariazlatna.ro.

Primăria Oraşului Baia de Arieş, cu sediul în Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1, judeţul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat – 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – studii medii;
 • constituie avantaj specializarea în meseria de tehnician veterinar;
 • vechime – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 20 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Baia de Arieş, Piaţa Băii nr. 1. judeţul Alba. Compartimentul Resurse Umane, persoană de contact Harda Nicolae, consilier, tel. 0258.775.002, fax 0258.775.900.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de spălătoreasă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • curs spălătorie (dovedit cu diplomă);
 • aviz psihologic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 martie 2019, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor.
 • 18 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 martie 2019, ora 10:00: proba practică sau interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie temporar vacante, de statistician medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • cunoștințe de operare pe calculator (dovedite cu diplomă);
 • aviz psihologic;
 • vechime în muncă minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 martie 2019, ora 15:00: termen limită de depunere a dosarelor.
 • 14 martie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 martie 2019, ora 10:00: proba practică sau interviul.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţi suplimentare se pot obţine la serviciu personal/RU.N.O.S. al unităţii sau la tel: 0258/771.582 intre orele 07.00-15.00.

Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Câmpeni organizează, în temeiul prevederilor art. 177 și art.187 alin. 10 lit. b din Legea nr.95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Orăşenesc Câmpeni, Județul Alba.

Concursul se desfăşoară în două etape:

 1. a)      Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, etapă eliminatorie;
 2. b)     Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management.

Condiții de participare:

 1. a)     sa cunoasca limba română, scris și vorbit;
 2. b)      sa fie absolvent al unei instituții de învățământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. c)     sa fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată potrivit legii;
 4. d)     sa aiba cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e)     sa nu fi fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 6. f)      sa fie apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g)     sa nu aiba vârsta de pensionare, conform legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Articole recente

EnglishHungarianRomanian