Raport al Curții de Conturi: Cuprin Min SA Abrud a făcut plăţi nelegale în valoare de 710.933 lei!

articol publicat în martie 21, 2020 Conform unui raport al Curții de Conturi, în intervalul ianuarie 2017 și decembrie 2018 Cuprin Min SA Abrud a făcut plăţi nelegale în valoare de 710.933 lei, acestea reprezentând salarii brute, acordate însă cu încălcarea legislaţiei în vigoare.

Sunt salarii acordate unor persoane cu funcţii de conducere  de la inginer şef, şef carieră, şef uzină, contabil şef, consilier şi până la consilieri ai diectorului general, iar suma de bani ar urma să fie recuperată dacă constatările raportului de control vor fi validate definitiv în justiţie.

Cupru Min SA a contestat la Curtea de Apel decizia Tribunalului Alba arată Ziarul Unirea.

”Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta (Cupru Min – n.r.) reia, în esenţă, argumentele înfăţişate în contestaţia la decizie, prevalându-se de prevederile art.132 din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Reclamanta se prevalează de contractul colectiv de muncă, al cărui rol este, potrivit susţinerii sale, de asigurare a unor drepturi minimale în favoarea salariaţilor, nicidecum de a stabili un plafon maxim al salariilor ce pot fi acordate. În continuare, reclamanta mai arată că salariile acordate de aceasta au fost stabilite în raport cu sarcinile de serviciu, în baza acordului bilateral al părţilor, acord materializat prin actele în sarcina acesteia nu pot conduce la modificarea unilaterală a contractelor individuale de muncă. Mai susţine reclamanta că interpretarea intimatei (Camera de Conturi – n.r.) conduce la plafonarea salariilor indiferent de performanţele sau sarcinile îndeplinite de salariaţi”, se precizează în cuprinsul hotărârii Tribunalului Alba. Reprezentanţii companiei miniere au mai precizat că legalitatea acordării drepturilor salariale decurge din împrejurarea că acestea au fost incluse în bugetele de venituri şi cheltuieli, care au fost aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, acţionariatul fiind exercitat în procent de 100% de Statul Român. Magistratul care a judecat cauza nu a fost, însă, de acord cu susţinerile societăţii. S-a contestat şi faptul că angajaţii Camerei de Conturi nu ar avea legal atribuţii în a verifica salarizarea angajaţilor unei companii de stat (…) Este adevărat că societatea reclamantă este o societate pe acţiuni, însă, Statul român deţine 100% din capital, fiind acţionar unic, conform actului constitutiv depus la dosar. Contrar susţinerilor reclamantei, pârâta nu a intervenit în stabilirea salariilor, ci doar a constatat nerespectarea contractului colectiv de muncă, prin acordarea salariilor cu nerespectarea legii nr. 53/2033 şi a legii nr. 62/2011. Instanţa constată că, în perioada analizată de pârâtă, reclamanta a acordat salarii persoanelor care au fost eliberate din funcţiile de conducere începând cu data de 01.02.2017 şi care, începând cu aceeaşi dată, a ocupat funcţii executive de inginer-şef şi consilier director general şi la care salarizarea s-a făcut cu încălcarea grilei de salarizare, fiind adoptată decizia nr. 2/2017 de către Consiliul de administraţie. De asemenea, instanţa constată că în mod corect pârâta a reţinut depăşirea procentului de 30% din salariul directorului general, fiind acordat un salariu 10.000 lei/lună prin act adiţional la contractul individual de muncă, care reprezintă un procent de 44%”, a susţinut instanţa de judecată.

 556 vizualizări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *