Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Masacrul împotriva câinilor poate fi oprit: Mobilizare extraordinară a cetățenilor! Semnează și TU!

articol publicat în aprilie 13, 2021

Prin intermediul unei petiții inițiate de asociația Kola Kariola, observăm o mobilizare extraordinară pentru a opri masacrul câinilor fără adăpost, masacru ce este încurajat printr-o Hotărâre recentă a Guvernului Cîțu:

PETIȚIE – Revocați Hotărârea de exterminare a câinilor!

În atenția dlui Prim-ministru Florin Cîțu 

95 de Asociații de Protecție și Bunăstare a Animalelor, inițiatori și semnatari ai aceste petiții  

Solicită Premierului Florin Cîțu să revoce Hotărârea de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin HG 1059/2013 și demiterea de urgență a președintelui ANSVSA Robert Chioveanu!

După ce 7 ani au încălcat legea sistematic, au masacrat câini și au folosit sume nejustificat de mari prin contracte ilegale, totul cu protecția inspectorilor DSVSA, care cu bună știință au închis ochii la aceste ilegalități, acum reprezentanții primăriilor și ai consiliilor județene cer să se schimbe legea pentru ca ei să poată continua această procedură și chiar să o extindă, iar în anumite cazuri să absolve UAT-urile de obligațiile legale pe care le aveau încă din 2001. 

ANSVSA a simulat o dezbatere publică la care am participat mai mulți reprezentanți ai asociațiilor de profil și în care le-am explicat logic că ceea ce a funcționat ilegal 7 ani, fără rezultate, nu poate deveni eficient doar prin faptul că intră în legalitate. Să plimbi câinii neînregistrați sute de kilometri ca apoi să-i ucizi nu este o soluție. Soluția este STERILIZAREA în masă a câinilor CU și FARĂ stăpân, așa cum România și-a luat angajamentul în momentul ratificării Convenției Europene a Drepturilor Animalelor.

În principiu, modificările aduse de Hotărâre se referă la posibilitatea gestionării câinilor fără stăpân prin mutarea lor dintr-o localitate în alta, pe raza aceluiași județ, respectiv modificarea art. 3 alin. 3 și art. 5 alin. 4 și 5 din HG1059/2013.

Vă rugăm să revocați această Hotărâre de modificare a HG 1059/2013, deoarece contravine mai multor acte normative, Constituției României, principiului liberei concurențe și va avea un impact social și economic negativ, în special în rândul comunităților locale.

Vom detalia mai jos motivele pentru care modificările contravin legilor în vigoare, drepturilor constituționale și principiului liberei concurențe:  

A.           Încălcări ale altor acte normative

Aceste modificări contravin mai multor articole din Legea specială privind gestionarea câinilor fără stăpân, precum și Constituției României: Art. 1, Art. 2, Art. 7,  Art. 12, Art. 12 din HG 1059/2013, Art. 7 OG 55/2002, Art. 44 din Constituția României.  

1.            Potrivit Art. 1 din OUG 155/2001, Pct. 1 „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a înființa, în funcție de necesități, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.”,  Pct. 2: „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înființate la nivelul unităților administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.”  

Modificarea Art. 3 Alin. 1 din HG 1059/2013 în sensul propus de ANSVSA, respectiv Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înființate potrivit art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgență, desfășoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităților administrative teritoriale, respectiv a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înființate, și, în funcție de posibilități, pot încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale de pe raza aceluiași județ.” (în loc de cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, așa cum este prevăzut în prezent în norme) contrazice textul din legea specială care prevede obligativitatea înființării de adăposturi de câini fără stăpân de către Consiliile locale.

Legea în forma actuală prevede două soluții alternative pentru UAT-urile care nu își pot permite să construiască și să gestioneze adăposturi proprii: concesionarea serviciului și semnarea de protocoale cu localitățile învecinate. De ce nu încercăm să aplicăm prevederile legii în forma actuală înainte de a o modifica? În expunerea de motive, ANSVSA nu a făcut deloc referire la aceste alternative.  

2.            Articolul 2 din OUG 155/2001 stipulează: „Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în funcție de necesități, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1, adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.”  

Această prevedere impune în mod imperativ amenajarea de adăposturi pentru câinii fără stăpân de către fiecare Consiliu local, sintagma „în funcție de necesități” referindu-se la dimensionarea acestora în funcție de numărul de câini aflați pe domeniul public.   ANSVSA justifică modificarea propusă Normelor ar fi eliminată această obligativitate din Legea specială, iar textul normelor de aplicare a unei legi nu poate contrazice textul legii înseși.  

În Nota de fundamentare a propunerii de modificare a Normelor, se menționează: „La nivelul unor unități administrativ-teritoriale, numărul câinilor fără stăpân este scăzut, astfel încât nu se justifică amenajarea unor adăposturi publice.”  

Legea nu prevede nicăieri posibilitatea ca autoritățile locale să nu amenajeze adăposturi, ci doar să le dimensioneze „în funcție de necesități”, respectiv pentru UAT-urile cu un număr „scăzut” de câini, vor fi amenajate adăposturi cu un număr „scăzut” de locuri.  

Mai departe, în fundamentarea sa, Autoritatea recunoaște că în vederea reducerii numărului de câini fără stăpân, ameliorării sănătății şi bunăstării acestora, stopării înmulțirii lor necontrolate, reducerii riscurilor asupra sănătății oamenilor, precum și prevenirii agresivității față de oameni și alte animale, este necesară gestionarea corespunzătoare a populației de câini fără stăpân”.  

Așadar există necesitatea gestionării câinilor de pe domeniul public, iar pentru aceasta textul din Legea Specială prevede înființarea de Servicii specializate și amenajarea de adăposturi de către fiecare UAT în parte.  

3.            Articolul 7 din OUG 155 prevede că  „în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidențele adăposturilor, câinii pot fi revendicați de către proprietari” (lit. a) și „revendicarea și adopția sunt gratuite”.

Prin modificare, adică transportarea câinilor și la distanțe de sute de kilometri între localități din același județ, dreptul la revendicare al proprietarilor va fi încălcat, aceștia neavând posibilitatea fizică de a verifica în adăpost dacă printre câinii capturați se află și animalul care le-a fost ridicat.  

Legea prevede, într-adevăr, obligativitatea microcipării și înregistrării câinilor, iar încălcarea acesteia se sancționează cu amendă, însă nu este prevăzută nicăieri sancțiunea cu confiscarea animalului. Ridicarea animalului și mutarea lui într-un adăpost aflat în afara localității de unde a fost capturat constituie o gravă încălcare a dreptului la proprietate (animalul de companie este, din punct de vedere legal, proprietatea deținătorului său.)  

De asemenea, în cazul puțin probabil în care posesorul animalului sau persoana care dorește să adopte un câine s-ar deplasa la adăpostul aflat la o mare distanță de localitatea unde au fost capturați câinii, ar fi încălcat și dreptul la revendicare și adopție gratuite, deoarece adoptatorul va trebui să suporte cheltuielile transportului.  

4.            Articolul 12 din HG 1059 prevede că ”Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă.” În cazul în care câinii capturați de pe raza unei localități ar fi transportați într-o altă localitate, ar fi încălcată și această prevedere din Norme.   

B.           Încălcarea dreptului la proprietate

Articolul 44 din Constituția României garantează dreptul la proprietate privată. Deținătorul sau stăpânul câinelui este proprietarul acestuia, iar ridicarea unui câine cu proprietar și mutarea acestuia în altă localitate, făcând astfel practic imposibilă revendicarea animalului, constituie o încălcare a dreptului la proprietate.  

C.           Principiul liberei concurențe

Potrivit Art. 2 pct. 4 din OUG 155/2001 „Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor”. Prin încheierea unor astfel de „protocoale” la nivelul județelor ar fi încălcat și dreptul asociațiilor și fundațiilor de a concesiona aceste servicii în condițiile legii.   

D.           Impactul social și economic

În nota de fundamentare, inițiatorii modificării au menționat „nu este cazul” la toate rubricile privind impactul social și economic al acestei modificări. Evident, aceștia nu au luat în calcul impactul negativ pe care îl va avea „comasarea” serviciilor de gestionare a câinilor prin scăderea gradului de implicare a organizațiilor neguvernamentale și a cetățenilor în rezolvarea acestei probleme, alături de Consiliile locale, așa cum prevede legea actuală.  

De asemenea, și impactul economic ar fi unul negativ, prin scăderea investițiilor (construcțiile de adăposturi) și scăderea numărului de locuri de muncă create fie de Consiliile locale care au obligația să încadreze personal de specialitate, fie de concesionarii acestora (în cazul în care Consiliile locale nu își pot permite gestionarea în regie proprie a acestor adăposturi), precum și personalul angajat al cabinetelor sanitar-veterinare care contractează aceste servicii.   

Concluzie  

Așa cum v-am semnalat în repetate rânduri, inclusiv printr-o petiție semnată de peste 56.000 de persoane   (https://www.petitieonline.com/oprii_ilegalitile_in_gestionarea_cainilor_fr_stpan), modalitatea de „gestionare” a câinilor pe care ANSVSA dorește să o legalizeze prin această propunere de modificare a Normelor este una care se practică de la intrarea în vigoare a normelor, adică din 2013 și până în prezent, pe tot teritoriul țării.  

Au fost anulate în instanță numeroase astfel de acte administrative ilegale, iar printre motivele invocate de instanțele de judecată a fost și cel al interzicerii mutării câinilor dintr-o localitate în alta, prin încredințarea ilegală a serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân unor operatori economici care activează pe raza a numeroase localități sau de către anumite „Asociații” înființate la nivelul Consiliilor județene.  

ANSVSA, preocupată fiind, așa cum declară, de buna funcționare a acestor servicii, ar fi trebuit să își îndeplinească atribuțiile pe care le prevede legea specială în materie și să sancționeze Consiliile locale care nu au înființat Servicii specializate și nu au amenajat adăposturi. Însă, după ce a tolerat și prin inacțiune a încurajat aceste practici ilegale și ineficiente, ANSVSA dorește să le legalizeze!  

Este total lipsit de noimă să pretinzi că dorești eficientizarea unei activități prin legalizarea unor practici existente de 7 ani de zile și care și-au dovedit deja ineficiența! Dacă dorește ca gestionarea câinilor fără stăpân să se facă în mod eficient și dacă este cu adevărat preocupată de bunăstarea animalelor și de siguranța cetățenilor, așa cum declară, ANSVSA va trebui să înceapă să respecte legea și să își îndemne inspectorii din direcțiile județene pe care le are în subordine să își îndeplinească atribuțiile de serviciu, nu să legalizeze o practică ineficientă și consumatoare de sume nejustificat de mari de la bugetele locale!  

Inițiatorii acestei petiții sunt următorii:

1. Asociația pentru protecția animalelor Kola Kariola

2. Federația Pentru Protecția Animalelor și a Mediului România

3. Fundația Eco-Civica București

4. Asociația Animal Shields, Oradea

5. RRR – Rottweiller Rescue Romania

6. Casa lui Patrocle, Suceava

7. Asociația Happy Dogs And Other Animals, Oradea

8. Negri’s Place Dogs Rescue, Constanța

9. Asociația pentru protejarea animalelor NUCA, Cluj

10. Asociația Save the Dogs and Other Animals, Cernavodă

11. Asociația Last Hope to Life, Bârlad

12. Asociația pentru Protecția Animalelor Ador, Botoșani

13. Asociația Prieteni fără Grai, Ploiești

14. Asociația Arca lui Norocel, Câmpina

15. Asociația Refugiul Maidanezilor, București

16. Asociația Pro Animals, Tărgu-Jiu

17. Asociația Pro Anima, Suceava

18. Asociația Ia-mă acasă,  București

19. Asociația Pas în doi, Onești

20. Asociația Ajutați-l pe Lăbuș, Galați

21. Asociația Binecuvântați natura, Tulcea

22. Asociația Youth for Neamț

23. Asociația Suflete Dragi, București

24. Asociația Phrosa’s Sanctuary, București

25. Asociația pentru protecția animalelor „ȘI EI AU DREPTUL LA VIAȚĂ”, Fălticeni

26. Asociația A Doua Șansă, Râmnicu Vâlcea

27. Asociația Sfântul Modest, Constanța

28. Asociația C.O.R.A.S Baia Mare

29. Asociația Hăpluț și prietenii, Buzău

30. Asociația Prietenii Berzelor, Sibiu

31. Asociația Fiona și Prietenii, Adjud

32. Asociația pentru protecția animalelor Rox, Tulcea

33. Asociația Suntem Vocea Lor, Sighetul Marmației

34. Asociația Salvați Animalele, Baia Mare

35. Asociația Prietenii Animalelor, Sighetu Marmației

36. Asociația Sprijin pentru Animale, Uricani

37. Asociația Trei Frați Pătați, Turda

38. Asociația A doua Șansă, București

39. Asociatia Trotto, Craiova

40. Asociația Viața Animalelor, Craiova 

41. Asociația BUN for animals, Râmnicu Vâlcea

42. Asociația Seelchen, Bârlad

43. Asociația Help Animals From Onești

44. Asociația Codițe Fericite

45. Asociația Prietenii lui Azor, Alba Iulia

46. Asociația Care for Dogs Romania, Brașov

47. Asociația ,,Lăbuțe prietenoase-Friendly Paws”, Reșița

48. Asociația K9 Friends România, Târgu Jiu

49. Asociația Pipo Animals, Bistrița

50. Asociația Nas Rece Inima Caldă, Câmpulung Moldovenesc

51. Asociația Anima Pro Terra, Dej

52. Asociatia Pentru Protectia Animalelor Innocente

53. Asociația Be Human, Vatra Dornei

54.Asociația pentru protecția Animalelor Beiuș

55. Asociația Arca lui Noe, Cluj

56. Asociația Ajuțati-l pe Azorel, Bârlad

57. Asociația de Protecție a Animalelor Save&Smile, Târgu Mureș

58. Asociația The voice for the voiceless, Vocea necuvântătoarelor, Slobozia

59. Asociația ASIPA, Cluj

60. Asociația Chance Cares București

61. Asociația We Care About Strays, Botoșani

62. Asociația ARI PAWS, București

63. Asociația Free Life, Satu Mare

64. Asociația First Hope Animal Rescue, Arad

65. Asociatia Pentru Protectia Animalelor HOPE

66. Asociația Rin Tin Tin, Timișoara

67. Asociația Together for stray animals protection, Tg. Jiu 

68. Asociația „Vreau să fiu liber”, Brăila

69. Association Cœur d’Asha, Pașcani, Iași

70. Asociația pentru protecția animalelor CARPE, București

71. Asociația Life4Pets, Onești

72. Asociația Toto și Pufi

73. Animal International Romania

74. Fundaţia Visul Luanei

75. Asociaţia Patru Lăbuţe Solace for Stray, Petroşani

76. Asociația Prietenii Pisicilor, Oradea

77. Asociația Codițe Fericite – Happy Tails, Timișoara

78. Asociatia Micaela, Timișoara 

79. Asociația Freelife, Satu Mare

80. Asociația Sufletele Nimănui, Hunedoara

81. Asociația Angels4Animal Rescue, Timișoara

82. Asociația Darla, Cluj 

83. Asociția Love&Passion for Life, Giurgiu

84. Pro Canes et Equos 

85. Asociația Phoenix, Giurgiu

86. Asociația Prietenii Animalelor, Focșani

87. Asociația Lupând Salvăm o Viață, Făget

88. Asociația Ray Animal Rescue, Cluj

89. Asociația Sirius Animal Rescue, Cluj

90. Asociația Cuțu-Cuțu, București

91. Asociația Veganilor din România

92. Dog Rescue Romania

93. Asociația Red Panda, București 

94. Asociația Animed Arad 

95. Asociația Polaris, Târgu Neamț 

87 thoughts on “Masacrul împotriva câinilor poate fi oprit: Mobilizare extraordinară a cetățenilor! Semnează și TU!

  1. Chelariu spune:

   Nu sunt de acord cu uciderea animalelor fără stapan

   1. Am iubit si iubesc aceste suflete de cand eram copil. Cand ma uit in ochii lor simt un sentiment de mila, dragoste. Nu inteleg de ce unii le fac rau. Cainii iubesc neconditionat!

 1. Nicoleta constantin spune:

  Sa fie oprit masacrul impotriva câinilor.Au si ei dreptul la viață.Iubiti animalele.

 2. Radu Carmen spune:

  Nu sunt de acord cu proiectul legislativ.j

  1. Rosca Georgiana spune:

   Nu sant de acord cu masacrul animalutelor!!

 3. Dicu Elena spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul impotriva animalutelor! Lasati-le sa traiasca! Numai sterilizarea va stopa inmultirea lor!

  1. Vieru Niculina spune:

   Să fie oprit masacrul și barbaria pentru animale

 4. Petrișor Mihaela spune:

  Să fie oprit masacrul împotriva câinilor!
  Animalutele au dreptul la viață!!!!!!

 5. TRISCARU spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul animalelor

 6. Daniela Mirza spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul impotriva animalelor

 7. Sunt suflete și ele și merita sa fie iubite nu lovite, nu chinuite, nu omorâte. Stop cruzimii fata de animale.

 8. Nu sunt de acord cu masacrul animalelor.

 9. Nu sunt de acord cu masacrul animalelor.
  Sterilizarea este soluția,
  Iubiți animalele

 10. Israil Raluca spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul animalelor

 11. Sascau Liliana spune:

  Numai Dumnezeu are dreptul sa ia viata! NU SUNT DE ACORD CU MASACRUL ANIMALELOR! IUBITI-LE!!! PRETUITI-LE!!!IMPARTITI HRANA VOASTRA CU ELE! VETI FI RECOMPENSATI CU O DRAGOSTE NECONDITIONATA!

 12. Ruxandra spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul animalelor.

 13. Voinea Mariana spune:

  Și animalele au dreptul la o viață demnă, decentă Și ele sunt sufletele lui Dumnezeu

 14. Buga oana spune:

  Nu sumt de acord cu masacrul animalelor

 15. ignat valentina spune:

  nu sunt de acord cu masacrul animalelor

 16. Nadia Zaharia spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul. Unde trebuie sa semnam?

 17. Loredana spune:

  M-am întrebat tot timpul, dacă cu copiii din orfelinate care nu sunt adoptați,care de foarte multe ori ajung delicvenți de la o vârstă foarte fragedă,s-ar putea lua hotărârea eutanasierii,cum am fi judecați noi,ca popor?Aceia care fură și ucid,de foarte multe ori,cu bună știință și în deplinătatea facultăților mintale au dreptul să trăiască.Cățeii fără stăpân,care sunt produsul dezumanizării de ce nu-l au?Ei sunt condamnați prin lege să moară de foame, căci legea te obligă să nu-i hrănești că te amendează,sau eutanasiați în adăposturi că sunt prea mulți.

 18. Francisca spune:

  Nu masacrul lor este soluția ci sterilizarea!
  Nu sunt de acord cu legea!

 19. Corbu Liliana spune:

  Stop eutanasiei! Stop masacrului animalelor! Stop cruzimii asupra animalelor! SALVATI ANIMALELE, dragi iubitori de animale!

 20. Salväm animalele inocente,vina lor e cä au venit ìntro lume plinä de abuzuri si pshiopați,sìntem iubitori de necuvìntätoare !!!

 21. Andreea Burlacu spune:

  Semnez petitia. Nu sunt de acord cu masacrul impotriva cainilor din Romania. Solutia este generararea de fonduri si mobilizarea veterinarilor in vederea sterilizarii in masa.

  1. Stetilizarea câinilor, nu masacrul lor

 22. Si animalele au suflet!Semnez împotriva eutanasierii lor.

 23. Enescu Pauia spune:

  Nu nu. Nu în ceea ce privește masacrarea unor suflete nevinovate care au venit pe lume din vina unor iresponsabili, ignoranți și care nu fac altceva decât își bat joc de eie

 24. Anacondre spune:

  Nu sânt de acord cu masacrul împotriva animalelor ,au și ei dreptul la viață .

 25. Marilena Ene spune:

  Opriti masacrul cainilor ucigasilor !!!

 26. Serban Mihaela spune:

  Nu sunt de acord cu acest masasacru . Cine a hotărât asa ceva este un idiot !

 27. Cristescu Camelia spune:

  Sterilizarea este singura soluție ,iar cei care abandonează trebuie aspru pedepsiți. Actualii politicieni sunt toți o apă și pământ,nu interesează pe nimeni nimic,doar interesul personal primează.

 28. Mihai Neacsa spune:

  Cainii au dreptul la viata ca si oamenii…. cine da dreptul omului sa i eutanasieze??? Minti criminale care ar trebui sa dispara dupa fata pamantului !!!

 29. Corneanu Georgiana Adriana spune:

  Nu sunt de acord cu eutanasierea animalelor! Ca oameni, cea mai evoluată specie, avem datoria de a sprijini aceste ființe neajutorate pe cât putem, iar nu să ne spălăm pe mâini de această responsabilitate și, mai ales, să provocăm suferință voit, cum fac unii dintre noi. Aceia trebuie opriți!

 30. Palaga Letitia spune:

  Un NU hotarat exterminarii câinilor!

 31. Marilena Ene spune:

  Masacrul împotriva câinilor poate fi oprit.

 32. Marincean Raluca spune:

  Semnez! Cainii au toti dreptul la viata!

 33. Postolea Angelica spune:

  ESTE UN PĂCAT FOARTE MARE SĂ IEI O VIAȚĂ ASTA SE NUMEȘTE CRIMĂ SAU SĂ MALTRATEZI UN SUFLET FĂRĂ APĂRARE SUSȚIN PENTRU PEDEPSE FOARTE MARI TUTUROR CELOR CARE FAC RĂU TUTUROR ANIMALUTELOR

 34. Sunt fiinte carora li s-a dat suflet înmiit fata de cat a dat omului !

 35. Cristocea Aurelis spune:

  Nu sânt de acord cu masacrarea animalelor.

 36. Nu sunt de acord cu masacrul câinilor,vrem să aibă drepturi si aceste amimalute nevinovate si sa nu lu se faca nedreptăți!

 37. Nu sunt de acord cu masacrul impotriva animalutelor!
  Lasati-le sa traiasca!
  Numai sterilizarea va stopa inmultirea lor!
  Lumea trebuie să le iubească.
  ❤️💜💙

 38. Andraș Romi spune:

  ‘Problemele’ și ‘necazurile’ cu câinii sunt datorită și cauzate de oameni !
  Politicienii care de 30 și de ani n-au făcut nimic în a proteja prin legi animalele,prin construirea adăposturilor pentru animale, pentru a educa populația în a iubii și proteja animalele !
  Animalele nu au greșit cu nimic de au ajuns în această situație !
  Oameni au greșit și greșesc, iar politicienii fac ce fac deobicei !
  Nu fac nimic sau fac rău !

 39. Nu sunt de acord cu masacrul impotriva animalutelor!

 40. Cojocaru Elena spune:

  Oprit masacrul din adaposturile pe care le au primariile in subordine si omoara dupa 14 zile .Daca tot avem politia animalelor chiar daca stiu ca a mai fost.Sper sa se faca ceva .N ar putea sa i sterilizeze si sa le dea drumul ?sa nu i mai omoare?E prea mult sau imposibil?

 41. Nu sunt de acord cu masacrul impotriva animalelor!!!!!!!!!

 42. Opriți masacrul ! Soluția este sterilizarea !

 43. Vida Gabriela spune:

  Toate animalele au dreptul la viata. Mi se pare o barnarie sa omori cainii (si alte animale). Semnez

  1. Burdulea Maria spune:

   Opriti masacrul ampotriva animalelor!!!!!! Solutii sant!! Au dreptul la viata!!!

 44. Katalin Beres spune:

  Iubesc animalele sint impotriva exterminarii lor o tara civilizata gaseste solutii nu omoara animale lumea fara animale ar fi cea mai trista si fara sens faceti proiecte ptr a schimba viata acestor suflete in bine

 45. Hangar Alice spune:

  Sunt suflete nevinovate. Lasati_le sa trăiască.

 46. Semnez cu speranța că nu vor mai omorî bieții căței..

 47. Cojocaru Ion spune:

  Semnez. Și animalele au suflet, ba chiar mai mult decât noi oamenii.

 48. Voinea Mariana spune:

  Ar trebui să ne întrebăm cine e OM și cine CÂINE Să nu ne amăgim, câinii vor avea câștig de cauză Ei nu știu să urască, să invidieze,ei știu doar să iubească, să iubească necondiționat

 49. Stop maltratarii , abandonului, uciderii și eutanasierii câinilor !
  Este inuman ce se întâmplă cu sufletele astea nevinovate !

 50. Isdraila spune:

  Stop crimelor impotriva ciinilor fara stapan di pedepsirea criminalilor.

 51. Oprea Cristina spune:

  Nu mai ucideti animalele,iubiti le sint mai presus decit noi! Semnez din suflet petitia,macar sa ajute cumva!

  1. Bancila Doina spune:

   Este timpul sa punem piciorul in prag si sa stopam uciderea si maltratatea animalelor Este timpul sa fortam guvernul sa schimbe legea, sa sr foloseasca banii pentru a steriliza NU pentru a umple buzunatele unora ESTE TIMPUL sa spunem STOP

 52. Michaela spune:

  Opriți masacrul si atrocitățile împotriva câinilor!Ei ne vorbesc cu privirea, privind un câine iti dai seama cât de fericit sau suferind este.Si ei au suflete, de multe ori mai caritabile ca unii oameni.

 53. Parvu Oana spune:

  Nimeni nu are dreptul sa ucida niciun animal abandonat, bolnav sau capturat!

 54. Marin Madalina spune:

  Nu sunt de acord cu masacrul animalelor si cer pedepse mari, aplicate, celor care le maltrateaza!!!!!FAceti ceva in sensul acesta!!!!Suntem tara europeana!!!In afara nu exista sa se intample astfel de atrocitati!! Campaniile publicitare la TV vis-a-vis de pedepsirea cu inchisoarea si amenzi „usturatoare” celor care au astfel de apucaturi criminale, ar fi trebuit sa existe de muuuulta vreme!!!!

 55. Daniela Zamcu spune:

  Stop crimelor si maltratarii animalelor. Sunt cele mai pure si sincere ființe.. Criminalii sa fie pedepsiți cum e mai rau

 56. Nu sunt de acord cu masacrarea animalelor! Ele sunt suflete blânde și nevinovate! Cei care le fac rău, să fie pedepsiți aspru!

 57. Nu sunt deacord cu masacrul animalelor!!!

 58. Luminita Craciun spune:

  Stop masacrului animalelor .Au viata ca si noi,trebuie protejate, ingrijite si respectate.Un nu categoric uciderii lor.

 59. Panait Elena spune:

  STOP VIOLENTA FATA DE ANIMALE !!!!!

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *