Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Elevii se întorc la școală miercuri: În ce localităţi se va reveni la clasă în zona Brad, Țara Zarandului?

articol publicat în mai 4, 2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, a aprobat astăzi, Hotărârea nr. 70 privind aprobarea scenariilor de funcționare a unităților/instituțiilor de învăţământ din judeţul Hunedoara, conform anexei formate din 5 părți, care face parte integrantă din hotărâre și este prezentată în fotografii.

Prevederile Hotărârii nr. 70 din 04.05.2021 a C.J.S.U. Hunedoara (publicate integral) sunt:

Art. 1

(1) Se aprobă, începând cu data de 05.05.2021 reluarea activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ din județul Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se realizează, după următoarele scenarii:

Scenariul 1

Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie

Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori

 • GRĂDINITA SAMARITEANUL BAIA DE CRIŞ
 • ŞCOALA PRIMARĂ RIŞCULIȚA
 • ŞCOALA PRIMARĂ ȚEBEA
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” BAIA DE CRIŞ
 • ŞCOALA PRIMARĂ BLĂJENI
 • ŞCOALA PRIMARĂ BULZEŞTII DE SUS
 • ŞCOALA PRIMARĂ AUREL VLAICU GEOAGIU
 • LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL “ALEXANDRU BORZA” GEOAGIU

Scenariul 2
a) Participarea zilnică, cu prezenţă fizică în unităţile de învăţământ, a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, a XIII-a şi a celor din anii terminali din învăţământul profesional şi postliceal, precum şi a elevilor din învăţământul special, indiferent de clasă, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară
b) Participarea zilnică, în sistem on-line, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu
Incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină.

 • ŞCOALA PRIMARÂ HÂRTĂGANI
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂITA
 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE COLȚ BRAD
 • LICEUL TEORETIC “AVRAM IANCU” BRAD
 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL VALEA BRADULUI
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ “HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” BRAD
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD
 • ŞCOALA POSTLICEALÂ “HENRI COANDĂ” BRAD
 • ŞCOALA GIMNAZIALA “ION BUTEANU” BUCEŞ
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SABIN OPREAN” BUCUREŞCI
 • ŞCOALA PRIMARĂ HONDOL
 • ŞCOALA GIMNAZIALA CERTEJU DE SUS
 • ŞCOALA PRIMARĂ ZDRAPŢI
 • LICEUL TEHNOLOGIC “CRIŞAN” CRIŞCIOR
 • GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CRIŞCIOR
 • ŞCOALA PRIMARĂ PODELE
 • ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PREOT IOSIF COMŞA” RIBIŢA
 • ŞCOALA PRIMARÂ PÂULIŞ
 • ŞCOALA PRIMARA BOMOLT
 • ŞCOALA PRIMARĂ BĂLATA
 • ŞCOALA GIMNAZIALA ŞOIMUŞ
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA
 • ŞCOALA PRIMARA BIRTIN
 • ŞCOALA PRIMARÂ cAzANEŞTI
 • ŞCOALA PRIMARA TÂRNAVA DE CRIŞ
 • ŞCOALA GIMNAZIALA VATA DE JOS
 • ŞCOALA PRIMARA MINTIA
 • ŞCOALA PRIMARĂ LEŞNIC
 • ŞCOALA GIMNAZIALA VEŢEL

(3) În situații justificate de infrastructură și resursele existente, unitățile de învățământ/unitățile conexe pot desfășura activități didactice în sistem on-line cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara.

(4) Stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual se desfășoară cu prezența fizică a elevilor, cu respectarea procedurilor privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile Ordinului nr. 3235 – 93 din 04.02.2021 al MEC și MS, cu modificările și completările ulteioare, indiferent de scenariul epidemiologic.

(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

(6) Este permisă organizarea orelor remediale, cu prezenţă fizică, în unităţile de învăţământ, dacă la nivelul localităţii nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, aerisirea frecventă a spaţiilor, respectarea normelor de igienă şi purtarea obligatorie a măştii de protecţie.

(7) Este permisă participarea preşcolarilor/elevilor din învăţământul special, cu prezenţa fizică, la nivelul tuturor grupelor/claselor, în toate unităţile de învăţământ care funcţionează în localităţi în care nu este declarată starea de carantină, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare adecvată, respectarea normelor de igienă şi asigurarea ventilării regulate a spaţiilor.

Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ prevăzut la alin. (7) are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor atât în interior, cât şi în exterior, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor folosi viziere şi vor evita în

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *