Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

Licitație în SEAP pentru reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale „Avram lancu” din Zlatna

Primăria orașului Zlatna a lansat joi, în SEAP, un anunț de licitație pentru achiziția unor lucrări, în cadrul proiectului – <<Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Şcoală Gimnazială Avram lancu, oraş Zlatna>>”.

„Intervenţiile propuse sunt menite să refuncţionalizeze spațiul de învățământ existent, astfel încât să fie atins standardul impus de normele şi legislaţia în vigoare” se arată în descrierea succintă.

Valoarea totală supusă licitaţiei este de 7.628.452,73 lei fără TVA.

Valoarea totală, defalcată pe linii bugetare după cum urmează: – aferent liniei bugetare 1.3: 32.802,19 lei fără TVA – aferent liniei bugetare 2 : 166.391,32 lei fără TVA – aferent liniei bugetare 4.1 : 7.139.542,28 lei fără TVA – aferent liniei bugetare 4.2: 18.303,32 lei fără TVA – aferent liniei bugetare 4.3: 209.940, 13 lei fără TVA – aferent liniei bugetare 5.1: 61.473,49 lei fără TVA. 

Sursa de finanțare: Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului și Buget local.

În vederea reabilitării și modernizării construcțiilor școlii, se propun următoarele măsuri structurale de consolidare clădiri existente (conform expertizei tehnice), dar și de realizare a extinderii: Lucrări de intervenție cu caracter general propuse:

 • Amenajare a 2 săli pentru clasa pregătitoare;
 • Amenajarea a 16 săli de clasă, câte 2 săli pentru fiecare nivel de şcolarizare;
 • Amenajarea unor laboratoare de fizică/chimie, biologie, calculatoare, CDI;
 • Amenajarea unei săli de mese pe sistem „catering” cu anexele aferente, cu capacitate de aproximativ 30 de locuri la masă;
 • Amenajarea unor cabinete pentru medicină generală, logoped şi consiliere;
 • Asigurarea unor spaţii pentru cadre didactice: 2 săli profesorale, director, secretariat şi contabilitate;
 • Asigurarea spaţiilor pentru depozitare (manuale, cărţi, arhivă, materiale didactice);
 • Spaţii conexe: centrala termică, spaţii întreţinere;
 • Refuncţionalizarea clădirii anexe (mărirea sălii de sport);
 • Realizarea termoizolaţiei clădirilor;
 • Asigurarea condiţiilor de funcţionare în conformitate cu legislaţia actuală;
 • Refacerea instalaţiilor interioare noi;
 • Reparaţii capitale la ambele clădiri (înlocuirea finisajelor interioare şi exterioare), la şcoală se vor păstra doar tâmplăriile exterioare, care sunt din PVC cu barieră termică şi geam termopan; Refacerea faţadei, inclusiv înlocuirea învelitorilor;
 • Echipamente şi dotări noi;
 • Reparaţii la împrejmuirea şcolii;
 • Amenajarea incintei şcolii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

EnglishHungarianRomanian