Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Se răspunde PENAL pentru maltratarea animalelor: Poliţia Animalelor este operaţională prin apel la 112!

Din 2021, pentru prima dată în istoria legislativă a României cruzimea asupra animalelor va fi pedepsită cu închisoarea. Legea obligă MAI şi DSV să aplice prevederile în colaborare cu instituţiile de specialitate, iar Poliţia Animalelor va aplica ferm legea faţă de cei care abuzează, maltratează sau omoară animale cu cruzime.

Iată modul în care cetăţenii pot sesiza Poliţia Animalelor:

 • Dacă animalul este într-o situaţie de urgenţă, în care este imediat necesară înştiinţarea Poliţiei, apelarea se face la 112, aplicabil pentru toate urgenţele de la nivel naţional.
 • Dacă este vorba despre o situaţie cu animale aflate în dificultate, dar care nu este o urgenţă, oamenii pot depune sesizări direct la sediile Poliţiei, prin e-mail sau contactare directă a poliţiştilor din teren.

Rolul Poliţiei Animalelor nu este doar să scoată în afara societăţii persoanele care comit fapte ilegale, ci să ofere protecţie animalului cu probleme. Ordinul de plasare este noutatea adusă de legislaţia nou adoptată, instrument mult aşteptat atât de societatea civilă, cât şi de Poliţie.

Mai precis, poliţistul care constată că un animal se află în pericol, poate legal să îl extragă din situaţia, locul şi starea respective şi să îl încredinţeze unui serviciu specializat constituit la nivelul consiliilor judeţene, unde poate primi îngrijire.

Potrivit reglementărilor din dreptul pozitiv, actul normativ actual care conferă protecție animalelor este Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, aceasta vizează reglementarea măsurilor privind asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor, cu sau fără deținător.

Prin legea privind protecția animalelor se evidențiază două forme de răspundere pentru persoanele care perpetuează acte reprobabile asupra necuvântătoarelor, anume răspunderea contravențională și răspunderea penală, reținute în funcție de gravitatea faptei. Fapta care antrenează prima formă de răspundere se sancționează cu contravenție, ce presupune pedeapsa cu amenda contravențională. În schimb, infracțiunea comisă împotriva animalelor care angajează răspunderea penală presupune pedeapsa cu închisoarea sau amenda penală.

Astfel, în cadrul capitolului al VII-lea, art. 25 din Legea nr. 205/2004, privind protecția animalelor, sunt reglementate următoarele infracțiuni de violența împotriva animalelor, pedepsite cu închisoarea de la trei luni la un an sau cu amendă:

 1. Uciderea animalelor (forma de vinovăție fiind intenția, independent de calificarea acesteia ca fiind direct/indirectă) fără drept;
 2. Practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
 3. Organizarea de lupte între animale sau cu animale;
 4. Folosirea animalelor vii pentru dresajul altor animale sau pentru controlarea agresivității;
 5. Rănirea sau schingiuirea animalelor;
 6. Intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal, în formele prevăzute de lege;
 7. Folosirea animalelor aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare.

Alineatul al doilea al aceluiași articol stabilește faptul că:  În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.”

Totodată, legiuitorul  a stabilit ca aceste infracțiuni să fie pedepsite cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală cu precizarea că, dacă este săvârșită una dintre faptele menționate la literele a) sau b) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravențională, se aplică și măsura confiscării animalelor.

De asemenea, în cadrul capitolului al VII-lea, art. 26 al aceluiași text normativ, este reglementat faptul că împotriva animalelor se pot săvârși și fapte de natură contravențională, după cum urmează:  

 1. nerespectarea dispozițiilor care prevăd obligațiile de a asigura un adăpost corespunzător, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare suficientă îngrijire și atenție asistență medicală.
 2. folosirea de animale pentru expoziții, spectacole, publicitate, realizare de filme și în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;
 3. abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului;
 4. administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului;
 5. despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață;
 6. folosirea armelor cu tranchilizant în alte situații decât pentru imobilizarea animalelor.
 7. dresarea unui animal prin care se folosesc mijloace de dresaj care provoacă traume psihice sau fizice, precum și folosirea de metode care să prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului;
 8. nerespectarea dispozițiilor conform cărora: „În situația în care locul unde sunt ținute animalele se află la domiciliul sau reședința deținătorilor de animale, accesului persoanelor împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Afacerilor Interne  se face cu acordul deținătorului. În lipsa acordului, deținătorul de animale are obligația de a face dovada respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea unui adapost corespunzator, hrană și apă suficiente, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție, asistență medicală.”

În cadrul art. 26 alin. (2) din Legea 205/2004 se stabilește că mai sus menționatele contravenții se sancționează cu amendă contravențională de la 1.000 lei la 3.000 de lei.

Autoritățile competente pentru monitorizarea aplicării acestei legi sunt Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța AlimentelorMinisterul Internelor și Reformei Administrative, prin organele abilitate, în colaborare cu reprezentanții organizațiilor de protecție a animalelor.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *