Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Primăria din Beiuș: Anunț de recrutare a unei poziții de membru în consiliul de administrație la S.C. Administrația Domeniului Public Beiuș S.A.

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Beiuş, în calitate de autoritate publică tutelară, lansează procesul de recrutare a unei poziţii de membru în Consiliul de Administrație la S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUŞ S.A.

Obiectivul general al întreprinderii publice:

Obiectivul general al intreprinderii publice S.C. Administraţia Domeniului Public Beiuş S.A. este să îmbunătățească calitatea serviciilor de administrare a domeniului public al municipiului si să sporească eficienta cu care aceste servicii sunt realizate.

Următoarele rezultate strategice sunt așteptate a fi atinse în următorii patru ani:

1. societatea sa actioneze ca un holding de servicii publice, astfel incat profitul realizat pe unele din activitati sa acopere pierderea inregistrată pe alte activități

2. realizarea unui serviciu public de calitate in conditiile reducerii graduale in fiecare an a subventiilor de exploatare acordate de la bugetul local

3. cresterea numarului de clienti beneficiari ai serviciilor

4. reducerea cheltuielilor de exploatare raportat la cifra de afaceri

5. renegocierea contractului colectiv de munca

6. diversificarea paletei de servicii prestate catre populatie/turisti

Candidații pentru această poziție vor îndeplini următoarele condiții:

  • cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
  • capacitatea deplina de exercitiu;
  • nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva lor şi nu au cazier judiciar.
  • nu au cazier fiscal

Reguli cu privire la procesul de selecţie:

  • membrul consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani;
  • membrul trebuie sa aiba experienta in activitatea de administrare/management companii private/publice sau institutii publice şi să nu se fi iniţiat procedura de insolvenţă a companiei private/publice datorită administrării defectuoase;
  • nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;
  • majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • se vor evita situatiile de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Candidaţii care vor fi selectaţi pentru a fi înscrişi pe listă scurtă vor fi ulterior invitaţi să elaboreze o declaraţie de intenţie pe baza scrisorii de aşteptări aprobată prin HCL nr. 154/27.07.2021 publicată pe site_ul Primăriei municipiului Beiuş.

Criteriile de evaluare/selecție sunt prevazute în matricea consiliului de administrație al S.C. Administraţia Domeniului Public Beiuş S.A. aprobată prin H.C.L. nr. 278/29.12.2021 și publicată pe site-ul Primăriei municipiului Beiuş – www.primariabeius.ro.

Persoanele interesate de a deveni membru în consiliul de administrație trebuie să depună până la data de 24.03.2022, ora 16:00 un dosar de candidatură care să cuprindă:

1. Copie după actul de identitate

2. Copie diploma de studii

3. Curriculum Vitae in format european;

4. Declaraţie pe propria răspundere menţionând dacă deţine sau nu statutul de „independent” în sensul Art.138² din Legea nr.31/1990; (conform modelului publicat pe site).

5. Declaraţie pe proprie răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și fiscal; (conform modelului publicat pe site).

6. Declaraţie pe proprie răspundere prin care aplicantul va confirma că nu a fost iniţiată şi nici nu se află în desfăsurare procedură de natură penală împotriva sa; (conform modelului publicat pe site).

7. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație; (conform modelului publicat pe site).

8. Declaraţie de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare şi selecţie. (conform modelului publicat pe site).

Dosarul se va depune în plic închis cu mențiunea: Aplicaţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Adminstraţie al S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC BEIUŞ S.A., personal sau prin curier la adresa Primăria municipiului Beiuş – Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan, nr. 16

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare

sursă: primariabeius.ro

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *