Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Primăria din Lupșa a scos la concurs patru posturi de inspector de specialitate

Comuna Lupșa cu sediul în Comuna Lupșa, Str. Principală, nr 1, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate, grad profesional debutant (specializare economic)
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: finanțări proiecte FEN/FMMRZ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

DENUMIREA POSTULUI: Inspector de specialitate, grad profesional debutant (specializare inginerie)
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: finanțări proiecte FEN/FMMRZ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Inspector de specialitate, grad profesional debutant

Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare economic
Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

Inspector de specialitate, grad profesional debutant

Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență, specializare inginerie
Vechime în domeniul studiilor: fără vechime

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 16.05.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Lupșa cu sediul în Comuna Lupșa, Str. Principală, nr 1, jud. Alba, până la data de: 30.05.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 06.06.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 07.06.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.06.2023, ora 09.00-13.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.06.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 12.06.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.06.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 13.06.2023, ora 09.00-13.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.06.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 14.06.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 14.06.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 15.06.2023, ora 09.00-13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.06.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.06.2023, ora 09.00-13.00

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0258.769.225, la adresa de e-mail: resurseumane01primarialupsa@gmail.com și pe website: primarialupsa.ro, secțiunea PRIMĂRIE, subsecțiunea Concursuri Examene persoană de contact: Goia Felicia având funcția consilier resurse umane – secretar comisie.

sursă: gov.ro

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *