Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul din Sebeș a scos la concurs postul de director medical

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Șurianu , nr. 41, județul Alba, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

– 1 post de director medical, contractual vacant pe perioadă determinată de 4 ani;

DENUMIREA POSTULUI: Director medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet Director
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

Criteriile specifice pentru director medical sunt următoarele:

1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist;
3. au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 14.07.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Municipal Sebeș, cu sediul în Sebeș, str. Șurianu , nr. 41, județul Alba. 01.08.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 02.08.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 02.08.2023, ora 14.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 03.08.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.08.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 08.08.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 08.08.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 09.08.2023, ora 09.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.08.2023, ora 10.00
11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 09.08.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate 09.08.2023, ora 12.30
13. Susţinerea interviului de selecţie 09.08.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului interviului de selecţie 09.08.2023, ora 14.30
15. Afisarea rezultatelor finale in urma sustinerii probelor 09.08.2023, ora 15.00
16. Depunere contestatii la rezultatele finale ale concursului 10.08.2023, ora 14.00
17. Afisarea rezultatelor finale 14.08.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0258731712, int. 111, la adresa de e-mail: spitalul_sebes@yahoo.com și pe website: spitalulsebes.ro, persoană de contact: Păcurar Romana, având funcția de Inspector de specialitate.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *