Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul Orașenesc din Abrud a scos la concurs postul de director medical

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Orasenesc „Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii, nr. 13, judetul Alba, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical, contractual vacant pe perioadă determinată de 4 ani.

DENUMIREA POSTULUI: director medical
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet Director
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40. de ore pe săptămână
PERIOADA: determinată

Criteriile specifice sunt următoarele:
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist;
3. au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 03.10.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Orasenesc „Dr.Alexandru Borza” Abrud, cu sediul în Abrud, str. Republicii , nr. 13, judetul Alba. 17.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 18.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 19.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 20.10.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.10.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 25.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 26.10.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 27.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.10.2023, ora 10.00
11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 31.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate 31.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele proiectului de specialitate 01.11.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor proiect de specialitate 02.11.2023, ora 15.00
15. Susţinerea interviului 03.11.2023, ora 10.00
16. Afişarea rezultatului interviului 06.11.2023, ora 10.00
17. Depunerea contestaţiilor privind interviul 07.11.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor privind interviul 08.11.2023, ora 12.00
19. Afisarea rezultatelor finale 08.11.2023, ora 15.00

Bibiografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalul Orasenesc „Dr.Alexandru Borza” Abrud.. şi se publică pe site-ul spitalului www.spitalabrud.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0258780614. – Biroul Resurse Umane, persoana contact Plic Aurica, functie referent.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *