Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Cupru Min SA Abrud organizează licitație deschisă pentru achiziția de azotat de amoniu poros – 400 de tone

Societatea CUPRU MIN S.A. cu sediul în Abrud , str. Piața Petru Dobra nr.1, jud. Alba, tel. 0258-780083, fax 0258-780296, email office@cuprumin.ro , procurement@cuprumin.ro organizează licitație deschisă pentru achiziția de AZOTAT DE AMONIU POROS – 400 de tone.

Data limită de depunere a plicului: 13.11.2023 ora 11.00 la sediul societății-serviciul administrativ sau prin corespondență, plicurile primite după ora/data stabilită nu vor fi luate în considerare fiind returnate nedeschise.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări privind conținutul documentației de atribuire este 03.11.2023. Data limită de transmitere a răspunsurilor la clarificări: 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

Ofertele vor fi depuse în limba română, cu valabilitate de 90 zile de la deschidere. Deschiderea plicurilor va avea loc pe data de 13.11.2023 ora 12.00 la sediul societății.

Criteriul de atribuire este oferta cu prețul cel mai mic. Documentația de atribuire se poate obține gratuit, din cadrul serviciului achiziții, în baza unei solicitări scrise care va cuprinde toate datele de identificare fiscală și de contact ale operatorului economic interesat.

Documentația de atribuire se poate ridica personal, prin curier împuternicit sau poate fi transmisă prin e-mail.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *