Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Cheile Mănăstirii, atrăgătoare dar imposibile de parcurs, sunt poarta de intrare în Munții Trascău

Rezervaţia Cheile Mănăstirii cuprinde în general calcarele masive de vârstă jurasic superioară. În jurul lor predomină conglomerate, gresii şi marne varaconian-cenomaniene (strate de Râmeţ), între care se interpune în partea de est o fâşie îngustă şi discontinuă de şisturi argiloase neocomiene (strate de Feneş).

Relieful este constituit din cele două culmi calcaroase ce coboară din Vârful Pleşii (1250 m) la nord şi Vârful Prisăcii (1150 m) la sud, până în Valea Mănăstirii. Ca urmare a eroziunii diferenţiale şi a intensei carstificări, culmile au un aspect zimţat, cu vârfuri ascuţite, sub formă de colţi şi ace, mărginite de versanţi abrupţi ce se continuă spre bază cu acumulări deluvio – coluviale, constituite din trene de grohotişuri.

Este străbătută de Pârâul Mănăstirii, care primeşte o serie de mici afluenţi sub formă de pâraie cu apă temporară ce flanchează rezervaţia şi anume pâraiele Pleşa şi Boghiu, la est şi Pârâul Uzei, la vest.

Rezervaţia se află în etajul pădurilor de amestec de fag (Fagus sylvatica) cu gorun (Quercus petraea), în cuprinsul căruia omul a creat întinse pajişti. Pe culmea calcaroasă s-au păstrat o serie de plante saxicole: Saxifraga paniculata, Asperula capitata, Dianthus spiculifolius şi graminee de stâncărie: Sesleria rigida, Festuca cinerea ssp. Pallens.

Împreună cu Cheile Râmeţului constituie obiective turistice foarte frecventate datorită aspectului lor foarte pitoresc, a existenţei în imediata lor vecinătate a complexului Mănăstirii Râmeţ (monument istoric din sec. al – XIV – lea, alături de care se află un muzeu istorico-etnografic şi o nouă biserică mult mai mare), precum şi Cabanei Râmeţ, cu posibilităţi de masă şi cazare pentru turişti.

Din DC 78, Teiuş, până la Mănăstirea Râmeţ sau pe DJ 107J, din Aiud până în localitatea Râmeţ, de unde se coboară pe o potecă în Valea Geoagiului, la Mănăstirea Râmeţ.

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *