Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Minunea naturii în Munții Metaliferi, Cheile Glodului, Cibului și Măzii. Rezervația naturală de o frumusețe rară

Cheile Glodului alcătuiesc o arie protejată de interes național, situată în județul Alba, pe teritoriul administrativ al comunei Almașu Mare.

„Situl Natura 2000 ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului și Măzii este desemnat ca sit de importanță comunitară (SCI), are o suprafaţă de 735 ha și, din punct de vedere administrativ, se află pe teritoriul judeţului Alba (46%) și cel al județului Hunedoara (54%)

Speciile și tipurile de habitate de interes conservativ din cadrul ariei protejate sunt: Lutra lutra – vidra, Miniopterus schreibersii – liliacul cu aripi lungi, Myotis myotis – liliacul comun mare, Rhinolophus ferrumequinum – liliacul mare cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros – liliacul mic cu potcoavă, Iris aphylla ssp. hungarica – irisul bărbos, Bombina variegata – buhaiul de baltă cu burta galbenă, Triturus vulgaris ampelensis – tritonul comun transilvănean, 6190 – Pajiști panonice carstice (Stipo-Festucetalia pallentis), 9110 – Păduri de fag Luzulo-Fagetum și 9180* Păduri pe pante, grohotișuri și ravene de Tilio-Acerion.

Situl este ocupat de terenuri cu următoarele categorii de folosință: păduri de foioase – 29,533%, păduri de conifere – 8,52 %, păduri mixte – 16,83%, pășuni – 35,58%, alte terenuri arabile – 4,55%, vii și livezi – 0,50%, terenuri artificiale (localități, mine) – 4,10%, tufărișuri și păduri în tranziție – 0,38%” descriu situl cei de la Consiliul Județean Alba.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *