Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad a scos la concurs trei locuri de muncă

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad str. Măgura nr. 25, județul Hunedoara organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi unice vacant de execuție, pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336 / 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice :

• 1 post medic în cadrul Compartimentului Management al Calității Serviciilor Medicale;
• 1 post psiholog în specialitatea psihologie clinică, pe treapta practicant în cadrul secției Pneumologie I;
• 1 post inginer de sistem II în cadrul Compartimentului Tehnic

Condiții specifice pentru postul de medic:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență, din ramura de știință medicină;
– avizul de liberă practică şi un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătăţii. În cazul în care nu deţin acest atestat, au obligaţia de a-l obţine în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate.

Sunt exceptaţi de la deţinerea atestatului medicii specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea sănătate publică şi management.

Condiții specifice pentru postul de psiholog în specialitatea psihologie clinică, pe treapta practicant:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de studii și licență psihologie;
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției minim 1 an;
– Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică.

Condiții specifice pentru postul de inginer:
– diplomă de licență în specialitatea postului: informatică
– minim 6 luni vechime în activitatea de informatică

Calendarul desfășurării concursurilor:
Data / ora Acțiunea
29.09.2023 – 13.10.2023 până la ora 1500 depunerea dosarelor de concurs
16.10.2023 selecția dosarelor
17.10.2023 ora 10 afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor
18.10.2023 până la ora 10 depunerea contestațiilor pentru dosarele de concurs respinse la selecție
19.10.2023 afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor pentru dosarele de concurs respinse la selecție
20.10.2023 ora 10 proba scrisă pentru postul de medic
20.10.2023 ora 14 afișarea rezultatelor la proba scrisă
23.10.2023 ora 10 proba scrisă pentru postul de psiholog
23.10.2023 ora 14 afișarea rezultatelor la proba scrisă
25.10.2023 ora 10 proba scrisă pentru postul de inginer
25.10.2023 ora 14 afișarea rezultatelor la proba scrisă
26.10.2023 ora 10 proba interviu postul de medic
26.10.2023 ora 14 afișarea rezultatelor la proba interviu
27.10.2023 ora 10 proba interviu postul de psiholog
27.10.2023 ora 14 afișarea rezultatelor la proba interviu
30.10.2023 ora 10 proba interviu postul de inginer
30.10.2023 ora 14 afișarea rezultatelor la proba interviu
03.11.2023 ora 10 afișarea rezultatelor finale ale concursului

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie la compartimentul resurse umane sau, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice şi al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează lucrarea sau consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se realizează prin afişare la sediul unității şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează la sediul unității şi pe pagina de internet a acesteia, la secţiunea special creată în acest scop, în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor soluţionării contestaţiilor pentru ultima probă, prin specificarea menţiunii „admis” sau „respins”.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad cu sediul în Brad str. Măgura nr. 25, județul Hunedoara, pe site-ul sanatoriul.brad@yahoo.com , tel: 0254611050 int.223-Biroul RUNOS-Juridic

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *