Apuseni Info

Ştiri și informații din Apuseni

E oficial: Doar o minune mai poate salva brădenii să nu fie îngropați în gunoaie de sărbători

articol publicat în decembrie 4, 2021

Nebunie totală în această dimineață. Apuseni Info semnala încă de la prima oră că hunedorenii din Țara Zarandului și zona mediană a județului Hunedoara ar putea rămâne cu gunoaiele neridicate de sărbători, ca la Napoli.

Ulterior a venit și comunicarea oficială a SC BRAI-CATA SRL care a anunțat că sistează, începând de azi, sâmbătă, 04 decembrie 2021, serviciile de salubrizare în Zonele 1 BRAD, 2 HAȚEG și 3 CENTRU, ale județului Hunedoara, fiind în imposibilitate de a presta acest serviciu, după ce Consiliul Județean Hunedoara a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale societății, ca urmare a neachitării redevenței.

„Prin prezenta, având în vedere dispozițiile art.30 al.3 din Contractul de delegare nr.394/ 25.04.2018, vă notificăm încetarea prestării serviciului de salubrizare în Aria de Delegare BRAD/ HAȚEG/ CENTRU, începând cu data de 04.12.2021, în condițiile în care subscrisa societate se află în imposibilitate de a presta acest serviciu.

În acest sens vă comunicăm faptul că societatea nu mai are acces la disponibilitățile bănești regăsite în conturile acesteia, în condițiile în care Consiliul Județean Hunedoara a indisponibilizat prin poprire toate conturile bancare ale subscrisei societăți. Prin urmare, nu mai este posibilă realizarea plătilor necesare pentru prestarea serviciului – plata combustibilului, achitarea tarifului la depozitul ecologic, plata remunerației personalului angajat, plata obligațiilor fiscale, etc.

Precizăm faptul că actuala situație este determinată exclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale din Aria de Delegare BRAD/ HAȚEG/ CENTRU, care, prin maniera în care au înțeles să-și îndeplinească obligațiile de achitare a contravalorii serviciului prestat la utilizatorii fără contract, au făcut imposibilă suportarea obligațiilor contractuale de către subscrisa societate.

Astfel, pe lângă faptul că acestea au refuzat achitarea facturilor emise cu titlu de contravaloare serviciu prestat la utilizatorii fără contract, în momentul în care aceste facturi au fost puse în executare, iar legalitatea emiterii lor a fost consființită inclusiv de către instanțele de judecată (prin încuviințarea executării silite și respingerea contestațiilor la executare), au declarat în mod fals unităților de trezorerie și unităților bancare că nu există disponibilități bănești pentru realizarea executării. Acest aspect a fost adus de către subscrisa societate la cunoștința autorităților competente în verificarea modului în care bugetele locale au fost utilizate, urmând ca aceste autorități să ia măsurile care se impun”, a arătat SC BRAI-CATA SRL în notificările transmise autorităților.

Conform acelorași documente, la această dată, datoriile cumulate înregistrate către SC BRAI-CATA SRL de UAT-uri totalizează 13.986.645,27 de lei:

– Zona 1 BRAD – 1.769.629,94 de lei.

– Zona 2 HAȚEG – 893.642,46 de lei.

– Zona 3 CENTRU – 11.323.372,87 de lei.