Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Clădirea fostei biserici unitariene din Abrud urmează să fie reabilitată și transformată într-un centru recreativ

Clădirea fostei biserici unitariene din Abrud urmează să fie reabilitată și transformată într-un centru recreativ.

Primăria Abrud a lansat vineri, 4 martie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație pentru elaboararea proiectului tehnic, verificarea tehnică a proiectului, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții și instalații privind realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea integrată a orașului Abrud prin realizarea unui Centru recreativ în clădirea fostei Biserici Unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane aferente în Piața Eroilor, Piața Cuza Vodă, strada Ion Buteanu”.

Valoarea totală a investiției este estimată la 15.830.734,91 de lei, fără TVA. 

primarul orașului Abrud, Cristian Albu

Contractul aferent obiectivului: „Servicii elaborare proiect tehnic, servicii de verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului și execuţie lucrări de construcții și instalații pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Dezvoltarea integrata a orașului Abrud prin realizarea unui centru recreativ în clădirea fostei biserici unitariene și reabilitarea infrastructurii urbane aferente in Piața Eroilor, Piața Cuza Voda și str. Ion Buteanu”, cod SMIS 125919 consta in:

 • Intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinere avizelor, acordurilor necesare autorizarii si executiei lucrarilor si depunerea acestora la entitatea avizatoare in numele Autoritatii Contractante;
 • Intocmire proiect tehnic de executie, a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor;
 • verificarea documentatiilor tehnice de catre specialisti verificatori de proiecte atestati conform legislatiei in vigoare
 • asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrari;
 • execuție de lucrări de constructi si instalatii;

Prin proiect se urmăreşte: Imbunatatirea serviciilor culturale si recreative, precum si îmbunatatirea spatiilor publice urbane cu implicatii asupra îmbunatairii calitatii vietii populatiei din Abrud si asupra cresterii atractivitatii turistice a Orasului Abrud. Realizarea unui centru recreativ in cladirea fostei Biserici Unitariene, reabilitarea infrastructurii urbane aferente din Piaţa Eroilor, Piaţa Cuza Voda si str. Ion Buteanu

Descrierea achizitiei publice:

Prin realizarea obiectivului: „Servicii elaborare proiect tehnic, servicii de verificare tehnica a proiectarii, asistenta tehnica din partea proiectantului si execuţie lucrări de construcţii si instalaţii pentru realizarea obiectivului de investiţii „Dezvoltarea integrata a oraşului Abrud prin realizarea unui centru recreativ în clădirea fostei biserici unitariene şi reabilitarea infrastructurii urbane aferente in Piaţa Eroilor, Piaţa Cuza Voda şi str. Ion Buteanu”, cod SMIS 125919, se urmareste:

A: REALIZAREA UNUI CENTRU RECREATIV IN CLADIREA FOSTEI BISERICI UNITARIENE

-consolidarea, restaurarea si reintregirea volumului ruinelor bisericii prin aducerea la nivel la partea superioara a zidurilor navei -realizarea unui planseu mixt pe structura metalica si suprabetonare deasupra spaţiului central

 • realizarea unui nivel parţial îngropat retras cu cca 2.25m în zona centrala a navei; cota de calcare peste noul nivel va fi la cca 45 cm mai sus fata de cota de calcare existenta la ora actuala în cladire.Structura noului nivel va fi integral din beton armat.
 • lucrari de consolidare si reabilitare în zonele afectate, precum si lucrari de restaurare a elementelor de piatra
 • poziţionarea unei structuri metalice în interiorul turnului estic- plansee din metal care sa delimiteze turnul pe 3 nivele -refacerea scarii din turnul estic pe structura metalica tratata cu vopsea termospumanta
 • instalatii electrice interioare , instalaţii de încalzire, de ventilare si instalaţii santiare, si de canalizare , bransamente la utilitati
 • se propune realizarea urmatoarelor compartimentarii: Sala multifuncţionala; Spaţiu expozitional; Sala consiliere; Sala socializare si belvedere.

B: REABILITAREA INFRASTRUCTURII URBANE AFERENTE DIN PIATA EROILOR, PIATA CUZA VODA SI STR. ION BUTEANU

-Se propune reabilitarea integrala a infrastructurii urbane aferente din Piata Eroilor, Piata Cuza Voda si str. Ion Buteanu cu

îmbracaminte din piatra naturala.

-Se propune reorganizarea spaţiului verde existent în Piata Eroilor prin regandirea într-o maniera mai puţin rigida a relaţiei dintre circulaţiile pietonale, spatiile verzi si obiectele cu valoare deosebita amplasate în interiorul acestora; se propune eliminarea vegetaţiei existente tinere si fara valoare dendrologica care obtureaza vizual obiectivele arhitecturale valoroase din zona, cât si a vegetaţie de tip gard viu care împiedica circulaţia libera a pietonilor în piata.

-Se propune restructurarea vegetaţiei prin plantarea în locul arborilor existenţi a 20 de arbori maturi, în grupuri si aliniamente vegetale,conform planului de situaţie propusa anexat.

-In Piata Cuza Voda si str. Ion Buteanu -nu este cazul, lucrarile propuse vizeaza restructurarea integrala a amplasamentului

 • se propune reabilitarea sistemului de iluminat public si arhitectural,
 • se propune reabilitarea infrastructuri pentru cabluri
 • se propune canalizare pluviala noua
 • se propune mobilier urban cu design contemporan si caracteristici antivandalism
 • se propune accesibilizarea spahiului pentru persoanele cu deficiente

Mentionam ca la întocmirea Proiectului tehnic se va avea în vedere corelarea acestuia cu situatia actuala, din cadrul raspunsului la solicitarea de clarificari.

Prin proiect se propune achizitia urmatoarelor echipamente:

 • echipamente pentru instalatii: Centrala de ventilare cu recuperare de caldura, Unitate de condensare, Destratificator de aer cald, Aer conditionat , Ventilator, Centrala de incendiu, Centrala Efractie, Ministatie de pompare ape uzate menajere, Grup electrogen, etc.

Loading

1 thought on “Clădirea fostei biserici unitariene din Abrud urmează să fie reabilitată și transformată într-un centru recreativ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *