Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Rezervația Vârful Cârligați, din Apuseni, o zonă turistică superbă: Peisajul și flora care vegetează pășunile și fânețele sunt mirifice!

Rezervația Vârful Cârligați, din Apuseni, o zonă turistică superbă: Peisajul și flora care vegetează pășunile și fânețele sunt mirifice!

Vârful Cârligați este o arie protejată de interes național, situată în vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului județului Bihor.

Aria naturală se află în ramura nordică a Munților Bihorului (grupă montană a Munților Apuseni, aparținând lanțului carpatic al Occidentalilor), pe teritoriul administrativ al comunei Budureasa din sud-estul județului Bihor (la limita teritorială cu județul Cluj), în imediata apropiere a drumului județean DJ108J, care leagă satul Remeți de stațiunea turistică Stâna de Vale.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a – zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000) și se întinde pe o suprafață de 10 hectare[3]. Aceasta se suprapune ariei de protecție specială avifaunistică – Munții Apuseni – Vlădeasa.

Aria naturală include platoul și Vârful Cârligați (1.694 m.) și reprezintă o zonă turistică importantă datorită peisajului și florei ce vegetează pe pășuni și fânețe. La nivelul ierburilor vegetează câteva rarități floristice protejate la nivel european prin Directiva 92/43/CE (anexa I-a) din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică); printre care: omag galben (Aconitum anthora), garoafă de munte (Dianthus tenuifolius), ghințură punctată (Gentiana punctata) sau bulbuc de munte (Trollius europaeus). Aici este întâlnită o specie rară a pajiștilor alpine, cunoscută de localnici sub denumirea populară de oiță (Anemona narcissiflora).

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *