Apuseni Info

Ştiri și informații non stop

Spitalul municipal din Sebeș a scos la concurs postul de manager

Spitalul municipal din Sebeș a scos la concurs postul de manager

ANUNȚ CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI MUNICIPAL SEBEȘ organizează concurs pentru ocuparea funcției contractule de manager, persoană fizică, pe durată determinată, în perioada 06.09.2023 – 23.10.2023

Condiții de participare:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 10 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Calendarul concursului este următorul:

1. Afișare anunț 06.09.2023
2. Termen limită de depunere a dosarelor la secretariatul Spitalului Municipal Sebeș 09.10.2023
3. Vizitarea spitalului de către candidații interesați, însoțiți de directorul medical 10.10.2023
4. Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor 11.10.2023
5. Termen pentru depunerea contestațiilor 12.10.2023
6. Termen pentru soluționarea contestațiilor 13.10.2023
7. Publicarea proiectelor de management depuse de candidați pe pagina de web:spitalulsebes.ro secțiunea anunțuri 13.10.2023
8. Manifestarea intenției de participare, la adresa de e-mail: managerconcurs@gmail.com 12.10.-16.10.2023
9. Transmiterea întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu menționarea candidatului căruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: managerconcurs@gmail.com 12.10.-16.10.2023
10. Confirmarea intenției de participare de pe adresa de e-mail: managerconcurs@gmail.com 17.10.2023
11. Susținerea proiectului de management și răspunsul la întrebările comisie 18.10.2023 ora 10.00
12. Afișarea rezultatelor 18.10.2023 ora 14.00
13. Termen pentru depunerea contestațiilor 19.10.2023 ora 14.00
14. Termen pentru soluționarea contestațiilor 20.10.2023 ora 13.00
15. Afișarea rezultatelor finale 23.10.2023 ora 12.00

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0258731712, la sediul Spitalului Municipal Sebeș, Str Șurianu nr 41, Jud Alba sau prin e-mailul spitalul_sebes@yahoo.com, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 13:00 .

Loading

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *